Log Horizon: Entaku Houkai - ログ・ホライズン 円卓崩壊 (Winter 2021)
lượt xem
[Log Horizon: Entaku Houkai - ログ・ホライズン 円卓崩壊 (Winter 2021)] Xem phim
[stt/BD 12/12] [HD/Vietsub] [info] [+] # [/info] [nd] Một năm sau khi các nhà thám hiểm được đưa vào thế giới Elder Tale, sự thịnh vượng của Akiba bắt đầu suy yếu với sự xuất hiện của một con quái vật mới ("Genius"), cuộc tranh giành quyền lực giữa các quý tộc đông-tây và khoảng cách ngày càng lớn giữa các nhà thám hiểm. [/nd] [br/Sv: hlouis tv] [01|https://drive.google.com/file/d/1_FrKIouXt3fwYq2tQEPcUF3KwZS7Vbh5/view?usp=sharing] [02|https://drive.google.com/file/d/1U0CRxOf69UBT4m8SrDLNeNGc5Vj5HQJv/view?usp=sharing] [03|https://drive.google.com/file/d/1EjAapcgOwh5yJdso467kT9kATa3w71Ce/view?usp=sharing] [04|https://drive.google.com/file/d/14_a7lWA4t1zwL3UvkGnVFEotBrNUL64C/view?usp=sharing] [05|https://drive.google.com/file/d/1wsxvGJ7oH_oizO-qKyaAJ_R-OnPP4l3q/view?usp=sharing] [06|https://drive.google.com/file/d/1txcylGexyDk_6z-9KhQFq3nXl1o_mP8l/view?usp=sharing] [07|https://drive.google.com/file/d/11G0k1lwdYstbid_DlnpdZMTkRHJjVlH0/view?usp=sharing] [08|https://drive.google.com/file/d/1T_3dlKN0ZYfE3Ld-wRfcbChuafRawycJ/view?usp=sharing] [09|https://drive.google.com/file/d/1e2km-RwiY5LVxkg9BAb9ml-q_FENFhbE/view?usp=sharing] [10|https://drive.google.com/file/d/1nz3NgxC7d1X-VI0nrN06-zG_AJMUx2lQ/view?usp=sharing] [11|https://drive.google.com/file/d/1LuxhIZlEx0BDhoh-mB4Qfi7_iM1brXVk/view?usp=sharing] [12|https://drive.google.com/file/d/1EMtu5G9u5g162gzj-zrwWgLRh-ifjmuL/view?usp=sharing]
Dạng Phim: [stt/BD 12/12] [HD/Vietsub]
Mùa Phát Sóng:
Cập Nhật: 10/04/2021
Log Horizon: Entaku Houkai - ログ・ホライズン 円卓崩壊 (Winter 2021)